En alternativ innfallsvinkel til undervisning av historie for 3 klasse studiespesialiserende

Gjennom de siste tre årene har vi, Lektor Aamodt, Lektor Nordskog, Lektor Thorsen, Lektor Moe Sannes og Lektor Husøy, valgt en alternativ innfallsvinkel til undervisningen i historie. På grunnlag av lektor Aamodts ide har vi konstruert et opplegg med tre klasser og tre lærere i stedet for en klasse og en lærer.

Årsaken til valget at denne undervisningsformen er et ønske om  å kunne tilby elevene våre et så profesjonelt drevet historiefag som mulig. Vi mente å se at ved et utbredt samarbeid samt deling av elever og pensum vil kunne gi elevene  en dypere forståelse av historie som fag, og fagets plass og oppgave i samfunnet.

I diskusjonen om dette var en god ide, ble det klart at det var tydelige fordeler og ulemper. Fordelene med vår modell var at elevene ville få den samme undervisningen om det samme temaet i alle klassene.  Læreren som underviser ville være bedre forberedt på sine emner enn ellers. For elevenes del ville dette opplegget gi dem innspill fra flere pedagoger samt tre unike vinklinger til forståelse av faget,  det er også verdt å nevne at vi for lærerens del så at ville det være snakk om en effektivisering av forberedelsesarbeid.

I praksis innebærer vår måte  å undervise historie på, en tredeling av læreplanen og pensum  mellom tre faglærere. Faglærerene har ansvaret for hver sin del, moduler. Faglæreren underviser i sin modul gjennom hele året. Det vil si  at i løpet av et undervisningssår underviser man 3 klasser i den samme modulen i ulike perioder. Dette sikrer at alle klasser får det samme stoffet presentert av den samme faglæreren. Det gjør det også mulig for faglærer å oppdage svakheter og eventuelle forbedringsmuligheter i sin undervisning raskt, framfor å huske på dette til neste år når man kommer til samme sted i undervisningen.

Ulempene vi så med dette var knyttet til forholdet mellom faglærer og klasse. Når en vesentlig del av opplegget er knyttet til at elvene skulle rotere hver 11 til 12 uke så ville bindingen og det personlige forholdet mellom lærer og klasse, og ikke minst lærer og elev bli noe svekket. Vi så også at elever kunne oppleve det som vanskelig å tilpasse seg nye lærekrefter, særlig når det kom til hva som var forventet i vurderingssituasjonen.

Alt i alt falt vi likevel ned på at dette ville være en fordelaktig måte å undervise historie på. Vi mente, og mener fortsatt, at elevenes utbytte av å mota undervisning og innspill fra tre fagpersoner som har spesialisert seg på sine emner, og som også tester dem på forskjellige måter  gir dem bedre kunnskap om faget, og ikke minst en bedre evne til å anvende og se fagets plass i samfunnet.

For å motvirke muligheten for at man som faglærer går alvorlig lei av delen man underviser i, har vi også lagt inn en rotasjonsordning der man som faglærer bytter del hvert år. Så når man har undervist i et  år starter man opp med en ny del av læreplanen , og nye klasser, det neste undervisningsåret.

For den som lurer på hvordan vi gjorde dette, så følger en forklaring. Vi valget å dele faget opp i tre moduler.

Modul 1: Norsk historie 1750 til i dag

Modul 2: Verdenshistorie 1750 til første verdenskrig

Modul 3: Verdenshistorie 1918 til i dag

Hver modul har klart avgrensede læreplanmål, både faglige og metodiske.

Vi ble også i arbeidet med modulene enige i at hver modul skulle ha to vurderinger ( her er det dog et unntak) før det ble satt en avsluttende modulkarakter og kommentar. Vi ble også enige om at hver modul skulle ha en  prøveform slik at de  skilte seg klart  fra hverandre. Bakgrunnen for dette valget var å gjøre det klart for elevene at det finnes forskjellige vurderingsformer, samt gjøre det helt klart at det var forskjellige forventninger knyttet til vurdering og fra faglærere i de respektive modulene.

I modul en valgte man for mandagsgruppa å ha to fordypningsprosjekter, og for mandagsgruppa  å ha to klassiskeprøver. Altså prøver med flere spørsmål  av flere forskjellige typer.

I modul to valgte man å benytte  fordypningsprosjekter, et skriftlig og et digitalt, som vurderingsform på mandagsgruppa og klassiske prøver på onsdager..

I modul tre ( og denne er avviket fra ideen om to vurderinger i hver modul)  valgte man å benytte flere leksetester med tellende karakter,  og en stor muntlig høring på slutten av modulen som vurderingsform både for mandagsgruppa og onsdagsgruppa

På denne måten får elevene mer enn seks vurderinger i løpet av undervisningsåret, og elevene får også mulighet til å vise sin kompetanse på flere forskjellige måter. I tillegg gjør dette det mulig å få vurdert elevene i deres grunnleggende ferdigheter.

Etter at elvene er ferdig med en modul får de en modulkarakter, samt en skriftlig kommentar, som avspeiler deres kompetanse i læreplansmålene som er blitt vurdert.

Ved slutten av undervisningsåret setter faglærerne i modulen seg sammen, og kommer på grunnlag av elevens modulkarakterer fram til elevens standpunkt karakter i historie. Denne karakteren settes og gjøres tilgjengelig for eleven 14 – 21 dager før terminen avsluttes. Årsaken til at vi velger å gjøre det på denne måten er å gi elever som mener at fagkarakteren ikke avspeiler deres kompetanse i faget mulighet til å si i fra.

Elever som ikke er fornøyd med sin karakter i faget får viss de ønsker det mulighet til å få en helhetlig vurdering i sin kompetanse. Dette blir gjort ved at elevene får tilbud om en skriftlig vurdering der elevens kompetanse knyttet til helheten i historiefaget blir testet. Viss eleven velger en slik vurdering må han/hun underskive på at vedkommende godtar karakteren satt på denne vurderingen som karakter i faget.

Reklamer

En kommentar om “En alternativ innfallsvinkel til undervisning av historie for 3 klasse studiespesialiserende

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s