Stasjonsundervisning, et fleksibelt verktøy.

  Stasjonslæring høre jeg om på det første kurset jeg var  med jobben, for ca 3 år siden. Man kan sikkert si mye om kurs, men akkurat dette var ganske interessant. Jeg må innrømme at mitt opplegg etter hvert har beveget seg noe vekk fra det vi ble vist, men essensen er mye av det samme. 

  Opplegget har jeg brukt i flere fag. Det eneste man trenger å endre er oppgavene, forberedelser og framføringer kan gjøres likt uavhengig av fag. Hos oss benytter fagdager så jeghar  vanligvis kjørt gjennom dette opplegget på en dag, eneste unntaket er  Mk-historie som er delt i to.

  Jeg skal ikke nekte for  at dette er en form for arbeid som kreverforberedelser, og at alt er i orden før elvene kommer. Pulter må settes i grupper, og klasserommet må ryddes for å få maks plass. Viss du ender opp med 10 grupper så bør du ikke sette opp med enn 5 gruppebord.  La to og to grupper dele bord, men ikke grupper som deler samme oppgave.

  Gi  gruppebordene tydelige nr, slik at det er lett å identifisere hvilke grupper som sitter på hvilke bord. Legg ut en oversikt over dagen sammen med oppgavene elvene skal arbeide med på bordene. Alt må være  på plass før start siden  stasjonsarbeid tar tid, og for at det skal blir bra bør minst mulig undervisningstid gå med til logistiske oppgaver.

  Hvor mange grupper jeg opererer med  kommer helt  an på hvor mange elver det er i klassen.

  Er det 30 elever blir det 10 grupper med 3 elever

  Er det 24 elever så blir det 6 grupper med 4,

  Er 18 så blir det 6 grupper med 3 elever. Osv, osv

  Det gjør ingen ting at det ikke blir like mange elever i hver gruppe, så lenge det minst er to elever i hver gruppe. Viss noen klager pleier jeg bare å påpeke at verden ikke er rettferdig, og at det kanskje er på tide å kjøpe seg en hjelm.

  Antallet grupper definerer lengden på framøringene til gruppene. Med 10 grupper får hver gruppe 9 minutter til å framføre, med 6 grupper får hver gruppe 15 minutter til å framføre.

  Det er viktig at man ender opp med et likt antall grupper .To og to grupper jobber nemlig med samme oppgave. Gruppene bør ikke bestå av mer enn 4 elver. Viss gruppene er større  opplever jeg at man for ender opp med at noen havner/eller plasserer seg selv  på siden av arbeidet, noe som ikke er ønskelig.

  Det i stor grad være opp til elvene, og gruppene, å velge presentasjonsform. Jeg har ofte valgt å ha med det vi hos oss kaller «lekekasser». Kasser som inneholder sakser, lim, farger olg pluss plakater og papir for grupper som ønsker å lage en «analog» framføring. Viss klasserommet passer har jeg også tatt med bærbare projektorer som elvene kan bruke viss behovet skulle melde seg.

  Jeg har brukt dette oppelegget både til å forberede elver til vurderinger, særlig muntlige, og som vurdering. Begge deler har vært fruktbart.  Uansett så har jeg alltid med en del i opplegget som innebærer at elevene skal vurdere arbeidet til gruppene som presenterer. Dette er tre det tre grunner til.  For det første så sørger dette for at elvene som presenterer skjerper seg, samtidig som elvene som hører på konsentrerer seg om det som blir presentert. For det andre så gjør dette elvene kjent med kriteriene for karakterene i faget. For det tredje, og dette er kanskje den viktigste, dette fører til at alle elvene er sysselsatt med arbeid hele tiden.

  Jeg lar elene  bruke følgende skjema når de skal vurdere arbeidet til gruppene

  Gruppe: Karakter 1. Viser ingen: Karakter 2. Viser begrenset eller noe: Karakter 3. Viser noe: Karakter 4. Viser god: Karakter 5. Viser god og viser mye: Karakter 6. Viser god og stor bredde i:
  Oversikt/bredde i kunnskap
  Refleksjon 

   

  Analyse 

   

  Initiativ 

   

  Relatere temaet til stoff utenfor pensum
  Samarbeid 

   

  Samlet karakter 

   

  Individuell vurdering av gruppemedlemmer Navn: 

   

  Navn: Navn: Navn:
  Karakter 1. Viser ingen eller svært begrenset kunnskap om teama 

   

  Karakter 2. Viser begrenset eller noe kunnskap over tema, kan gjengi fragmeter av temat.
  Karakter 3. Viser noe kunnskap og har en viss oversikt over temaet.
  Karakter 4. Viser oversikt og god kunnskap. Har noe refleksjon og analysere noe over temaet.
  Karakter 5. Viser god oversikt og mye kunnskap. Har refleksjon og analyse over stoffer og viser initiativ i forhold til redegjørelsen av temaet
  Karakter 6. Viser god oversikt og stor bredde i kunnskap. Kan reflektere og analysere stoffet på eget initiativ. God eksemplifisering. Kan relatere temaet til stoff utenfor pensum

  Noen legger sikkert merke til at det elvene i tillegg til å vurdere gruppa, også skal vurdere enkeltprestasjonene til gruppemedlemmene. Dette gjør det mulig å skille mellom prestasjonene til gruppemedlemmer, og tillegg disiplinerer det dem som framfører til å yte sitt beste.

  Når jeg bruker stasjonsvurdering som vurderingsform bruker jeg det samme skjemaet for mine vurderinger underveis. Elvene må ved vurderinger sette sitt eget navn på vurderingsskjemaet, dette for å understreke alvorligheten av arbeidet. Viss noen har slurvet, eller ikke tatt det på alvor gir dette mulighet til å ta det opp med eleven.  Etter presentasjonene er over bruker jeg elvenes og mine notater til å sette en standpunktkarakter.

  Hvordan gjør jeg dette i praksis?

  Struktur for dagen

  1020 – 1205: Forberedelser

  1205 – 1235: Lunsj

  1235- 1325 :  partall framfører

  1325 – 1330 : Pause

  1330 – 1415 : Oddetall framfører

  Inndeling av grupper er alltid et evig spørsmål.  Skal vi bestemme, eller skal elvene selv få bestemme hvem de skal jobbe sammen med. Alle tenkelige,  utenklige, prøvde og uprøvde løsninger på dette spørsmålet har negative og positive sider. Jeg pleier vanligvis å telle ut elvene etter hvert som de kommer inn i klasserommet. Første mann inn hører til gruppe 1, neste gruppe 2 osv osv.   Elvene blir bedt om å sette seg på markert plass, det vil si gruppebord med nummer som matcher nummeret de har fått.

  Når gruppene er delt inn blir elvene presentert for arbeidet som skal gjøres i løpet av dagen. De blir introdusert til oppgaven, og kravene til denne, de blir også informert om vurderingskriterier olg.  Et av kravene jeg setter til gruppene er at de under en presentasjon kun få lov til  å ha i bruk 1 pc, og denne kun skal brukes som plattform for en digital presentasjon.   Pc er ikke tillatt som notatblokk, siden dette dreper kontakten med tilhørerene

  Elevene får til sammen  105 minutter til å forberede oppgaven, det kreves at alle gruppemedlemmene skal delta, og at gruppa skal kunne framføre selv om et av medlemmene av en eller annen grunn ikke kan framføre. Felles eierskap til det endelige resultatet sees på som sentralt.

  Det som ofte blir  den største utfordringen  med denne formen for arbeid er den logistiske delen knyttet til  presentasjonene. Her tar jeg utgangspunkt i en klasse med 30 elever, altså 10 gruppe. Vi begynner med  framføringene til partallsgruppene.

  Gruppe 2,4, 6,8 og 10 er altså gruppene som presenterer. Gruppe 1,3,5,7 og 9 er gruppene som skal høre på/vurdere.  Gruppe 1 starter hos gruppe 2,  Gruppe 3 starter hos Gruppe 4 osv osv.  Når presentasjonene er over ( det vil si etter ca 9 minutter) skal gruppene som hører på bevege seg videre. Gruppe 1 som var hos gruppe 2 skal videre til gruppe 4. Gruppe 9 som var hos gruppe 10 skal nå til gruppe 2 osv osv. Dette gjentar seg til alle oddetallsgruppene har vært innom alle partallsgruppene, altså fem ganger. Ideelt sett har det nå gått 45 minutter

  Når partallsgruppene er ferdig med presentasjonene tar vi fem minutter pause slik at oddetallsgruppene kan gjøre seg klare. Dette blir særlig viktig viss man bare har 5 gruppebord til rådighet. Prosessen gjentas, denne gangen presenterer oddetall og partall hører på /vurderer.

  Når alle partallsgruppene har hørt alle oddetallsgruppene ,har alle elevene i klassen presentert sitt emne fem ganger, og har hørt alle de andre presentasjonene en gang. Nå bør dagen nærme seg slutten, det gjenstår bare å samle inn vurderingsskjemaer og få elvene til å rydde klasserommet.

  Under har jeg lagt ved noen oppgaver som jeg har brukt i Historie, «Historie og filosofi» og Samfunnsfag

  Historie:

  Oppgave 1 (Gruppe 1 og 5):  Forklar fremveksten og betydningen av imperialismen, og ta stilling til imperialismens betydning i et historisk perspektiv.

  Oppgave 2 (Gruppe 2 og 6): Beskriv veksten, endringene og betydningen av det britiske imperiet for det globale samfunn.

  Oppgave 3 ( Gruppe 3 og 7): Forklar fremveksten og betydningen av rasisme, rase og utviklingsteorier. Ta stilling til hvordan dette har vært med på å forme vårt syn på imperialismen.

  Oppgave 4 (Gruppe 4 og 8): Forklar og beskriv hvordan kolonialiseringen av Afrika forgikk. Ta stilling til hvordan dette har vært med på å forme det historiske bildet av forholdet mellom Europa og Afrika.

  Samfunnsfag: 3 timersfag ( 1 time til forberedelse,  2 timer til presentasjon)

  1 del ( Skal gjøres av alle grupper)

  Gjør rede for valg, hvem som kan velges, valgdeltakelse og valgordning i Norge.

  Illustrer og forklar

  2 del

  Gjør rede for kanaler til innflytelse utenfor valg

  Gruppe 1 og 5: Partier

  Gruppe 2 og 6: Organisasjoner

  Gruppe 3 og 7: Direkte kontakt

  Gruppe 4 og 8: Massemedier

  Gruppe 9 og 10: Aksjoner

  Historie og filosodi

  Gruppe 1 og 2: Gjør rede for Rousseus folkesuverenitetsprinsipp, og hvilke betydning han og hans ideer har fått for historien og verdenssamfunnet

  Gruppe 3 og 4: Gjøre rede for Montesquieu og maktfordelingsprinsippet, og hvilke betydning han og hans ideer har fått for historien og verdenssamfunnet

  Gruppe 5 og 6: Gjør rede for de historiske rammebetingelsene for  opplysningsfilosofiens ideer, hvilken betydning fikk disse tenkeren for historien og verdenssamfunnet.

  Limt inn fra <https://lektorthorsen.wordpress.com/wp-admin/post-new.php>

   

Reklamer

En kommentar om “Stasjonsundervisning, et fleksibelt verktøy.

 1. Supert at du legger ut gode ideer og opplegg! Nå har jeg tilpasset opplegget til psykologiklassen min,og prøver det ut der. 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s