«Om koppen er halvfull eller halvtom er et irrelevant spørsmål så lenge det er kaffe i den»

I  undervisningsåret 2011-2012 for historie og filosofi startet vi med det vi kaller «Kaffeforedrag». Fagdagene  i 2011-2012 hadde oppstart kl 0830  og  klassen bestod av 18 elever.Det ble derfor naturlig å holde disse foredragene ved starten av dagen langs et av langbordene i kantina og når  klokka er 0830 var det helt naturlig  å konsumere store mengder kaffe under foredragene. Dette viste seg å være en fortreffelig kombinasjon som vi har valgt å videreføre inn skoleåret 2012-2013.

I år består klassen av 28 elever, og vi starter ikke lenger kl 0830. Så vi har flyttet foredragene fra kantina til biblioteket til MetaIngrid. Det har endrer formen noe,og i år har foredragene tatt en noe mer formell form der foredragsholderene sitter på scenen  med et publikum. Scenen er et resultat av MetaIngrids ustoppelige arbeid for å gi oss det beste skolebiblioteket som er mulig, og er en rest fra da biblioteket arrangerte debatter under tittelen «Bråk i biblioteket«.

«Kaffeforedragene» består av to veldig enkle ting. Kaffe, i store mengder, og et foredrag. Undertegnede har tatt ansvaret for kaffen, elevene har ansvaret for foredragene.  Ved oppstarten av året dannet elevene par, som så trakk emener/personer de skulle presentere i løpet av året. Ved å trekke emne trakk de også tidspunkt. Emnene følger i stor grad fremdriften i faget.

For å effektivisere, og ikke minst heve lista, er presentasjonene også en tellende vurdering i faget.  Presentasjonen må ha en klar avgrensing, begge deltakerene må delta og det må vare i over 10 minutter.

Kaffen som serveres er svart traktekaffe, og trenger kun å oppfylle  to kriterier. Den skal være svart som synden og varm som helvete. Egentlig er ikke det sant det er det bare et som teller, den må være svart som synden.

Temar for året

Gruppe Hvem framfører Tema 1
1 Alexis de Toqueville
2 Jan – Jacques Rousseau
3 Francois Voltaire
4 Eric Hobsbawm
5 Charles Darwin
6 Sigmund Freud
7 Emile Durkheim
8 Mary Wolstonecraft
9 Søren Kirkegaard
10 Friedric Nietzsche
11 Martin Heidegger
12 Jan-Paul Sartre
13 Simone de Beauvoir
Gruppe Hvem framfører Tema 2
1 John  Maynard Keyns
2 Milton Friedman
3 Frans av Assisi
4 Le Corbusie
5 Rosa Luxembourg
6 Mikhail Bakunin
7 Edmund Burke
8 John Stuart Mill
9 Karl Marx
10 Adolf Hitler
11 Hannah Arendt
12 Ludwig Wittenstein
13 Ernst Sars

Hva vurderes elvene etter

Kompetanse/Karakter Karakter 1 – 2 Karakter 3 – 4 Karakter  5 – 6
Historisk og filosofisk kunnskapElevens kompetanse til å

 • vise sentral fagkunnskap (praktisk, historisk og teoretisk)
 • bruke faglige referanser
 • gi relevante nedslag og eksempler
Eleven presenterer fagkunnskap med  noe sammenheng og bredde og bruker enkelte sentrale faglige  begreper og eksempler. Eleven presenterer relevant fagkunnskap sammenhengende og  med varierende presisjon, og bruker  fagets sentrale begreper og gir  relevante eksempler. Eleven presenterer relevant  fagkunnskap selvstendig, saklig og  presist. Eleven bruker fagterminologi  korrekt og hensiktsmessig og gir  treffende eksempler.
Historisk tenkning og bevissthetElevens kompetanse til å

 • behandle kilder og informasjon kritisk
 • forstå historiske årsakssammen enger og se historiske hendelser som  kontinuitet eller brudd med fortiden
 • vise innlevelse og evne til å se historiske hendelser fra flere sider
 • Reise problemstillin er og drøfte
 • bruke fagbegreper selvstendig
Eleven drøfter og behandler et smalt  utvalg punkter. Argumentasjonen er  enkel og springende, og  resonnementene er løst sammensatt  og uten klare konklusjoner. Eleven drøfter flere sentrale punkter  på en saklig måte. Argumentasjonen  er i hovedsak logisk  sammenhengende, og  resonnementene er i noen grad  selvstendige med en klar eller åpen  konklusjon. Eleven drøfter bredt og kritisk.  Resonnementene er konsistente og  viser bevissthet om egne og andres  verdier og fører logisk fram til  konklusjoner som kan være åpne.
Filosofisk refleksjonElevens kompetanse til å

 • undersøke kritisk og stille relevante spørsmål
 • Argumentere konsistent og velbegrunnet
 • bygge opp logiske resonnementer
 • tenke selvstendig (vise undring og bruke fantasi)
 • analysere komplekse sammenhenger
 • se sin egen argumentasjon i et kritisk lys (egenrefleksjon)
 • sette seg inn i andres tankegang og resonnement – se styrker og svakheter og vise respekt for andres syn
 • reflektere åpent og fritt (”herredømmefritt” – ingen fasit, ingen dogmer, det beste argumentet teller)
Eleven drøfter og behandler et smalt  utvalg punkter. Argumentasjonen er  enkel og springende, og resonnementene er løst sammensatt  og uten klare konklusjoner. Eleven drøfter flere sentrale punkter  på en saklig måte. Argumentasjonen  er i hovedsak logisk sammenhengende, og resonnementene er i noen grad  selvstendige med en klar eller åpen  konklusjon. Eleven drøfter bredt og kritisk.  Resonnementene er konsistente og  viser bevissthet om egne og andres  verdier og fører logisk fram til  konklusjoner som kan være åpne.

Muntlige ferdigheter presentasjon

Mål-oppnåelse

Kunnskap

Refleksjon

Muntlige ferdigheter

Form på presentasjon
Høy5 ? 6 – Viser fremragende forståelse for hva temaet handler om- Inkluderer korrekte og fullstendige fakta, data og begrep- Bruker relevant ordforråd og terminologi – En god problemstilling som åpner for relevant refleksjon rundt tema- Viser fullstendig forståelse for idéer, begreper og sammenhenger – Snakker tydelig og bruker stemmen godt- Bruker fullstendige setninger og grammatisk korrekte setninger- Organiserer ord og ordrekkefølge slik at betydningen er klar og tydelig – God struktur med innledning, problemstilling, hoveddel og konklusjon- Har god øyekontakt med tilhørerne- Hensiktsmessig design og kildebruk- Godt samsvar mellom det muntlige og det visuelle- Relevante stikkord og situasjonstilpasset språk

Middels

3 ? 4

– Viser grunnleggende forståelse for hva tema et handler om- Inkluderer noen korrekte fakta, data og begrep- Bruker akseptabelt ordforråd, men er noen ganger upresis i ordvalg – Relevant problemstilling og noen grad av refleksjon- Viser noen forståelse for ideer, begreper og sammenhenger – Snakker ganske klart og bruker stemmen tilstrekkelig- Bruker stort sett fullstendige og grammatisk korrekte setninger- Organiserer ord og ordrekkefølge slik at betydningen er forholdsvis klar og tydelig – Noe grad av struktur; har med noen av de strukturelle elementene- Lite øyekontakt med tilhørerne og til tider avhengig av manus- Noe samsvar mellom det muntlige og det visuelle, kilder er oppgitt- Bruker stort sett stikkord, og språket er i noen grad situasjonstilpasset

Lav

1 – 2

– Viser liten eller ingen forståelse for hva temaet handler om- Inkluderer feilaktige fakta, data og begrep- Bruker enkelt ordforråd – Mangelfull problemstilling eller svarer ikke på problemstilling- Viser liten eller ingen forståelse for ideer eller begreper – Mumler, er ikke hørbar- Enkelt og til tider usammenhengende språkbruk- Greier ikke å formidle betydningen – Svak eller manglende struktur- Tar ikke øyekontakt med noen- Manglende kildebruk og designet overskygger eller forstyrrer budskapet- Lite samsvar mellom det muntlige og det visuelle- Mangelfull bruk av stikkord
Reklamer

En kommentar om “«Om koppen er halvfull eller halvtom er et irrelevant spørsmål så lenge det er kaffe i den»

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s