Viss en elev er borte fra alle timer, men til stede på alle vurderinger, skal elevene da ha St.pkt?

 

Jeg har et et spørsmål om sammenhengen mellom tilstedeværelse og standpunktkarakter. Grunnen til spørsmålet skyldes det nette 95 sider lange rundskrivet fra Udir i 2010 bedre kjent som Udir -1 — 2010 om — Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3.
Her skrives blant annet følgende om vurdering:

I § 3-3 annet ledd første punktum er det utdypet hva som ikke kan trekkes inn i vurderingen i fag. Dette innebærer ingen endringer fra tidligere kapittel 3 og 4. I vurderingen i fag er det elevens, lærlingens og lærekandidatens kompetanse i forhold til kompetansemålene i læreplanen for faget, som skal vurderes.
Det understrekes at når det skal avklares hva som kan trekkes inn i vurderingen, er det kompetansemålene som er det avgjørende.

Annet ledd første punktum understreker at i vurderingen i fag skal ikke elevens, lærlingens eller lærekandidatens forutsetninger, fravær eller forhold knyttet til orden eller oppførsel trekkes inn i vurderingsgrunnlaget…Fravær skal heller ikke trekkes inn i grunnlaget for vurdering i fag…Videre skal heller ikke orden eller oppførsel trekkes inn i vurderingen i fag…Manglende deltakelse eller manglende innleveringer kan ikke trekkes inn i vurdering i fag…Annet ledd omhandler ikke innsats, men heller ikke innsats i faget skal trekkes inn i vurderingen i fag…Det understrekes at skoleeieren/skolen ikke kan stille opp en prosentvis grense for hvor mye fravær en elev kan ha før grunnlag for vurdering ikke er til stede. En slik grense er forskriftsstridig.

Udir er mer en tydelige på at når det kommer til vurdering av eleven underveis- og sluttkompetanse er det kun elevens målte måloppnåelse (i varslede vurderingssituasjoner) som er avgjørende. Dette bringer meg til selve spørsmålet

Viss en elev er borte fra alle timer i et fag ,men er tilstede på alle vurderinger, skal eleven da ha karakter i faget?

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s